Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
LM - LIST MOTYWACYJNY
 
<< POWRÓT
 Schemat listu motywacyjnego:
 

Wpisz miejscowość i datę

Podaj swoje dane:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
telefon

Imię i nazwisko osoby, do której się zwracasz:
Nazwa instytucji, adres

 

Zwrot grzecznościowy:
Szanowny Pan/Pani/Państwo
Szanowny Panie Dyrektorze

Treść podania:
            Tu zawrzyj prośbę o przyjęcie do pracy na konkretne stanowisko.

Napisz kilka słów o sobie pod kątem stanowiska, o które się ubiegasz, umieść informacje o posiadanym wykształceniu i posiadanych umiejętnościach, predyspozycjach zawodowych. Umotywuj i uzasadnij swoją kandydaturę.

W ostatnim akapicie zasugeruj gotowość do spotkania z pracodawcą w celu bliższej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zakończ list słowami:
Z poważaniem / Z wyrazami szacunku

Własnoręczny, czytelny podpis

 

 
Copyright © 1996-2019 by Plocman Sp. z o.o.